Sprawozdania statystyczne

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2021 rok

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - zbiorcze

MS-S1r - etatyzacja

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - I Wydział Cywilny

MS-S1r - etatyzacja - I Wydział Cywilny 

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - IX Wydział Cywilny

MS-S1r - etatyzacja - IX Wydział Cywilny 

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5r - etatyzacja

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r - etatyzacja

MS-S16/18r - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 - etatyzacja

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S19r - etatyzacja

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20KW - etatyzacja

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za 2020 rok

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych zbiorcze pion cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - I Wydział Cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - IX Wydział Cywilny

MS-S1r - etatyzacja

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5r - etatyzacja

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r - etatyzacja

MS-S16/18r - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 - etatyzacja

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S19r - etatyzacja

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20KW - etatyzacja

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020 rok

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S1r - etatyzacja

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5r - etatyzacja

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r - etatyzacja

MS-S16/18r - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 - etatyzacja

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S19r - etatyzacja

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20KW - etatyzacja

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za 2019 rok

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - zbiorcze pion cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - I Wydział Cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - IX Wydział Cywilny

MS-S1r - etatyzacja

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - zbiorcze pion karny

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II Wydział Karny

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - XIV Wydział Karny

MS-S5r - etatyzacja

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r - etatyzacja

MS-S16/18r - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 - etatyzacja

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S19r - etatyzacja

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20KW - etatyzacja

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019 rok

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pion cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - I Wydział Cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - IX Wydział Cywilny

MS-S1r - etatyzacja

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pion karny

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II Wydział Karny 

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - XIV Wydział Karny 

MS-S5r - etatyzacja

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r - etatyzacja

MS-S16/18r - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 - etatyzacja

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S19r - etatyzacja

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20KW - etatyzacja

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za 2018 rok

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pion cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - I Wydział Cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - IX Wydział Cywilny

MS-S1r - etatyzacja

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pion karny

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - II Wydział Karny 

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - XIV Wydział Karny 

MS-S5r - etatyzacja

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r - etatyzacja

MS-S16/18r - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 - etatyzacja

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S19r - etatyzacja

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20KW - etatyzacja

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018 roku

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S1 r

MS-S5 r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5 r

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r

MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S19r

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20KW

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

sprawozdania statystyczne za 2017 rok

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pion cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - I Wydział Cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - IX Wydział Cywilny

MS-S1 r

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych - II Wydział Karny

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych - XIV Karny

MS-S5

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r

MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S19r

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20KW

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

sprawozdania statystyczne za I  półrocze 2017 roku

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

sprawozdania statystyczne za 2016 rok

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pion cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - I Wydział Cywilny

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych - IX Wydział Cywilny

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych - II Wydział Karny

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych - XIV Karny

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 roku

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

sprawozdania statystyczne za 2015 rok

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

MS-S18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

sprawozdania statystyczne za I półrocze 2015 roku

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

MS-S18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19r - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej