Portal Informacyjny

Portal Informacyjny jest narzędziem pozwalającym uprawnionemu lub upoważnionemu podmiotowi na dostęp do informacji o sprawie toczącej się z jego udziałem za pośrednictwem Internetu. Dostęp do Portalu Informacyjnego jest bezpłatny, co pozwala zaoszczędzić czas oraz obniżyć koszty, które należałoby ponieść w przypadku tradycyjnego kontaktu z sądem.
Dostęp do Portalu Informacyjnego możliwy jest po utworzeniu konta użytkownika. Rejestracji konta dokonuje się:
W pierwszym etapie – za pomocą formularza rejestracji użytkownika dostępnego na stronie Portal Informacyjny lub korzystając ze stanowiska komputerowego dostępnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 – Biuro Obsługi Interesanta.
W drugim etapie – w celu aktywacji konta, wymagane jest osobiste stawiennictwo rejestrującego się w punkcie informacyjnym/biurze obsługi interesanta jednego z sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego w danej apelacji wraz z ważnym dokumentem tożsamości, z którego informacje zostały wprowadzone w pierwszym kroku procesu rejestracji.
Informacji dotyczących funkcjonowania Internetowego Portalu Informacyjnego udziela Biuro Obsługi Interesanta zlokalizowane w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, tel. 59 84 69 206, 59 84 69 207, 59 84 69 212, 59 84 69 222 lub 59 84 69 223.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1090), która wprowadza podstawę prawną do doręczeń elektronicznych pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, zostały przygotowane instrukcje dla pełnomocników zawodowych.
Instrukcje dostępne są pod adresami:
  1. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny
  2. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny2
  3. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny3