Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej

dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Interios w Słupsku

www.pokrzywdzeni.info

 

Przeczytaj także:

Ministerstwo Sprawiedliwości - Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios

Stowarzyszenie OVUM


Rejestr zmian dla: Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem