Oddział Kadr

Oddział Kadr

ul. Grodzka 6, 76-200 Słupsk

pokój 207 - I piętro

59 84 69 738

59 84 45 446 fax

 

kierownik Oddziału Kadr Maria Mosakowska

ul. Grodzka 6, 76-200 Słupsk

pokój 207 - I piętro

59 84 69 739

Oddział kadr podlega:

 

1) prezesowi sądu w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, asesorami sądowymi, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów oraz kuratorami sądowymi;
 

2) dyrektorowi sądu w pozostałym zakresie.

 Do zakresu działania oddziału kadr w sądzie rejonowym należą w szczególności:

1) sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;

Rejestr zmian dla: Oddział Kadr