Oddział Informatyczny

Oddział Informatyczny

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

pokój nr 107 - parter

59 84 69 210

 59 84 20 039 fax


p.o. kierownika Oddziału Informatycznego Dariusz Boniek

ul. Grodzka 6, pokój nr 210 - I piętro

59 84 69 765

59 84 45 444 fax

 

Oddział informatyczny podlega dyrektorowi sądu.

Do zakresu działania oddziału informatycznego w sądzie rejonowym należą w szczególności:

1)      sprawy informatyczne;

2)      sprawy wdrażania i koordynowania nowych przedsięwzięć informatycznych w  Sądzie  Rejonowym w Słupsku;

3)      administrowanie istniejących systemów informatycznych i obsługa informatyczna Sądu Rejonowego w Słupsku.

 

Rejestr zmian dla: Oddział Informatyczny