Oddział Gospodarczy

Oddział Gospodarczy

ul. Grodzka 6, 76-200 Słupsk

pokój nr 210 - I piętro

59 84 69 760

59 84 45 444 fax


kierownik Oddziału Gospodarczego Dariusz Boniek

pokój nr 211 - I piętro

59 84 69 765

 

Oddział gospodarczy podlega dyrektorowi sądu

 

Do zakresu działania oddziału gospodarczego w sądzie rejonowym należą w szczególności:

1) sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;

2) administrowanie nieruchomościami sądu;

3) sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej sądu;

4) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

5) prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu, w razie jego powołania.

 

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy