Oddział Finansowy

Oddział Finansowy

ul. Grodzka 6, 76-200 Słupsk - I piętro

59 84 69 735

59 84 69 736

59 84 69 737

59 84 45 444 fax

 


Główny Księgowy Iwona Słapik

pokój nr 213 - I piętro

59 84 69 766

59 84 45 444 fax

 

Oddział Finansowy podlega dyrektorowi sądu.

 

Do zakresu działania oddziału finansowego  w sądzie rejonowym należą w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu sądu;

2) wykonywanie budżetu sądu;

3) kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;

4) prowadzenie rachunkowości sądu;

 

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy