Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy SR w Słupsku

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

pokój nr 113-114  - parter - Biuro Obsługi Interesantów

 

tel. 59 846 92 12

fax 59 842 33  04

 

przyjęcia interesantów

poniedziałek - piątek - 07.30 - 15.30

 

obsługa Oddziału - starszy inspektor Elżbieta Kryszczak

  1. wniosek o podanie numeru KRS
  2. wniosek o wydanie odpisu z KRS
  3. wniosek o wydanie wyciągu z KRS
  4. wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do KRS
  5. wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do KRS
  6. wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z KRS
  7. wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  8. wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot  jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  9. wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  10. wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego
więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Rejestr zmian dla: Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy SR w Słupsku