Oddział Administracyjny

Oddział Administracyjny

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

pokój nr 223 - I piętro

59 84 69 262

59 84 20 039

kierownik Oddziału Administracyjnego Beata Kaczmarek

pokój nr 223 - I piętro

59 84 69 262

59 84 20 039

Oddział administracyjny podlega:

 

1) prezesowi sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu
 

2) dyrektorowi sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych

 Do zakresu działania oddziału administracyjnego w sądzie rejonowym należą w szczególności:

1)sprawy administracyjne;

2) sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego;

3) sprawy kuratorów społecznych;

4) sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;

5) sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;

6) sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;

7) prowadzenie biura podawczego i ewidencji depozytów;

8) nadzór nad archiwum zakładowym;

9) prowadzenie sekretariatu prezesa(ów) sądu;

 

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny