Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym RODO, a także ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019, poz. 125) informujemy, że:

 

Administrator danych

Sąd Rejonowy w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 13

76-200 Słupsk

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Grzegorz Szajerka 

e-mail: iod@slupsk.sr.gov.pl

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sąd m. in. w następujących celach:

-       sprawowanie wymiaru sprawiedliwości [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO],

-       monitoring [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO],

-       korespondencja kierowana do Sądu (np. skargi, wnioski, petycje) [art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) RODO],

-       dostęp do informacji publicznej [art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) RODO],

-       zamówienia publiczne [art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO],

-       zatrudnienie [art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO],

-       rekrutacja [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. D

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów sądowych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym dobrowolne.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Sąd danych osobowych, przysługują prawa:

-       prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

-       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

-       prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

-       prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-18
Publikacja w dniu:
2021-05-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-30
Publikacja w dniu:
2021-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-04
Publikacja w dniu:
2021-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d