Konta bankowe

 

Dochody budżetowe

 

NBP O/O Gdańsk


Nr 84 1010 1140 0023 0722 3100 0000

 

opłaty sądowe, wpisy, grzywny, koszty sądowe

 

Wpłatę należy opisać podając: tytuł wpłaty, sygnaturę akt sprawy, numer wydziału, którego wpłata dotyczy

Sumy depozytowe

 

 

 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku


PLN   39 1130 1017 0021 1001 0790 0004
USD  12 1130 1017 0021 1001 0790 0005
EUR  93 1130 1017 0021 1001 0790 0002
CHF  23 1130 1017 0021 1001 0790 0001
GBP  66 1130 1017 0021 1001 0790 0003

 

kaucje, poręczenia, depozyty, zabezpieczenia majątkowe

 

UWAGA !   od dnia  01.01.2015 r. wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowanie w kasie sądu, co oznacza , że  wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez w/w rachunki bankowe, przydzielone dla Sądu Rejonowego w Słupsku przez BGK.

WAŻNE!  Istnieje możliwość wpłat gotówkowych na konta depozytów sądowych bez dodatkowych opłat - informacje o szczegółach tychże wpłat uzyskać można w Oddziale Finansowym pod numerem telefonu 59 84 69 737

 

Zaliczki na koszty postępowania sądowego

 

NBP O/O Gdańsk

 

Nr 24 1010 1140 0023 0713 9800 0000

 

zaliczki na koszty postępowania sądowego - zaliczki na czynności biegłego, kuratora, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń prasowych

 

Wpłatę należy opisać podając: tytuł wpłaty, sygnaturę akt sprawy, numer wydziału, którego wpłata dotyczy

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Nr 94 1130 1121 0007 8430 6620 0005

 

nawiązki oraz świadczenia pieniężne

Rejestr zmian dla: Konta bankowe