Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

KATARZYNA BROŻEK

Kancelaria Komornicza nr I w Słupsku

ul. Filmowa 2

76-200 Słupsk

+ 48 59 841 48 39

+ 48 59 841 48 39

http://slupsk-komornik.pl/

godziny pracy Kancelarii 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 10.00 - 14.00

                   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

DANIEL CZĘŚCIK

Kancelaria Komornicza nr II w Słupsku

ul. Armii Krajowej 38/7

76-200 Słupsk

+ 48 59 842 11 14

506 543 970 (sprawy pilne)

+ 48 59 842 11 14

          slupsk.czescik@komornik.pl

godziny pracy Kancelarii - 8.00 -16.00

od 16.03.2020 r. obsługa interesantów w kancelarii Komornika - poniedziałek 09.00-14.00 - sprawy pilne

przyjęcia interesantów przez Komornika- poniedziałek - 9.00 - 14.00

WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) od dnia 01.07.2019 r. Komornik Sądowy D. Częścik nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

ANNA DĄDERA-STUKAN

Kancelaria Komornicza nr III w Słupsku

ul. Niedziałkowskiego 3/6

76-200 Słupsk

tel./fax + 48 59 841 49 77

godziny pracy Kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 10.00 -14.00

od 01-06-2020 r. kancelaria jest otwarta dla interesantów  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego.

WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) od dnia 02.07.2019 r. Komornik Sądowy  A. Dądera-Stukan nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

JOLANTA DŁUTOWSKA

Kancelaria Komornicza nr IV w Słupsku

ul. Zamenhofa 2/1

76-200 Słupsk

tel. + 48 59 841 26 67

tel. + 48 786 234 366

fax + 48 59 842 23 68

email: slupsk1@komornik.pl

godziny pracy kancelarii tj. poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - środa - 11.00 - 14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

DARIUSZ LIDAK

Kancelaria Komornicza nr V w Słupsku

ul. Kotarbińskiego 10

76-200 Słupsk

+ 48 59 844 45 00

+ 48 59 844 48 00

godziny pracy Kancelarii -  poniedziałek  9.00 - 16.00, wtorek- piątek - 8.00 - 15.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - poniedziałek - 9.00 - 16.00

  WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.)  Komornik Sądowy D. Lidak nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

MARCIN MANIA

Kancelaria Komornicza nr XIII w Słupsku

ul. Nad Śluzami 33/10

76-200 Słupsk

+ 48 606 355 315

http://www.slupskikomornik.pl/

godziny pracy Kancelarii -  poniedziałek  7.30 - 17.00, wtorek - czwartek  7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - poniedziałek - 13.00 - 17.00

 WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz.U.2020.121) Komornik Sądowy M. J. Mania nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

TOMASZ MUSZALIK

Kancelaria Komornicza nr VI w Słupsku

ul. Krzywa 58  

76-200 Słupsk

516 703 745

798 978 825

godziny pracy Kancelarii - 8.00 - 15.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - środa - 10.00 - 14.00

Z powodu rosnącej liczby zachorowań na COVID-19 od dnia 23.10.2020 roku Kancelaria nie przyjmuje interesantów. Wszelkie pisma kierowane do Kancelarii należy składać drogą pocztową. Odbierać można wyłącznie wcześniej awizowaną korespondencję. Kontakt wyłącznie telefoniczny pod numerem 516 706 745, 798 978 825 lub mailowy: slupsk2@komornik.pl

WAŻNE: Komornik Sądowy Tomasz Muszalik przejął kancelarię po Komorniku Janie Maciejewskim. Sygnatury spraw i numer rachunku bankowego pozostają bez zmian. 
Stosownie do art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) Komornik Sądowy Tomasz Muszalik w latach 2019 i 2020 może przyjąć po 2500 spraw z wyboru wierzyciela rocznie.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

KATARZYNA SKOCZEŃ

Kancelaria Komornicza nr VII w Słupsku

ul. Sienkiewicza 5a/3

76-200 Słupsk

+ 48 59 841 35 39

+ 48 59 848 15 49

http://komornik.systemydk.pl/

godziny pracy Kancelarii - 8.00 -16.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - poniedziałek - 10.00 - 15.00

Od dnia  19.10.2020 roku wstrzymane jest przyjmowanie interesantów przez Kancelarię Komorniczą. Kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy.

 WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) Komornik Sądowy K. Skoczeń nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Słupsku

PAWEŁ STANKIEWICZ

Kancelaria Komornicza nr VIII w Ustce

ul. Grunwaldzka 43

76-270 Ustka

+ 48 59 815 51 00

+ 48 59 815 51 01

 

godziny pracy Kancelarii - 8.00 - 15.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - piątek - 9.00 - 14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

ANDRZEJ ŚNIEGOCKI

Kancelaria Komornicza nr IX w Słupsku

ul. H. Pobożnego 19 I piętro

76-200 Słupsk

+ 48 728 782 467

tel./fax + 48 59 841 41 81

http://www.komornik.slupsk.pl/

godziny pracy Kancelarii: poniedziałek-czwartek - 7.30 - 15.30,  piątek - 7.30 - 14.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 9.00 - 13.00

WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) Komornik Sądowy A. Śniegocki nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

BŁAŻEJ WASILEWSKI

Kancelaria Komornicza nr X w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1/242

76-200 Słupsk

tel./fax + 48 59 842 62 28

http://komornik-slupsk.com.pl/

godziny pracy Kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez zastępcę Komornika - wtorek - 9.00 - 13.00

Od dnia  05.11.2020 roku wstrzymane jest przyjmowanie interesantów przez Kancelarię Komorniczą.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

JADWIGA ŻURALSKA

Kancelaria Komornicza nr XI w Słupsku

ul. Wileńska 35/4

76-200 Słupsk

tel./fax + 48 59 842 45 71

 + 48 59  842 44 16

+ 48 59 848 38 43

godziny pracy Kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 11.00 - 14.00


OBECNYM REWIREM KOMORNICZYM JEST OBSZAR SĄDU REJONOWEGO, PRZY KTÓRYM DZIAŁA KOMORNIK.

 Izba Komornicza w Gdańsku

http://www.izba.gdanska.komornik.pl

Al. Niepodległości 703 A

81-853 Sopot

tel./fax  + 48 58 555 22 15

email: izba.gdanska@komornik.pl

 

Krajowa Rada Komornicza

http://www.komornik.pl

ul. Szpitalna 4/10

00-031 Warszawa

tel.         + 48 22 827 71 13

tel./fax  + 48 22 827 29 76

email: krk@komornik.pl

Urzędowe formularze:

 - wniosek o wszczęcie egzekucji - druk

- skarga na czynności komornika - druk

Rejestr zmian dla: Komornicy