Język migowy

Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym w Sądzie Rejonowym Słupsku, poza rozprawą

 

W związku z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Słupsku  dostępne są następujące środki wspierające komunikowanie się osobom uprawnionym (osobom doświadczającym stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się):

 

 1. poczta elektroniczna

 - boi.cywilne@slupsk.sr.gov.pl ,

 - boi.karne@slupsk.sr.gov.pl,

- sad.rejonowy@slupsk.sr.gov.pl;

 

2. faks: +48 59 842-00-39.

 

Możliwe jest również skorzystanie z usług  tłumacza polskiego języka migowego - PJM, systemu językowo-migowego - SJM i  systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych - SKOGN.  Chęć skorzystania z powyższej możliwości, należy zgłosić co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w formie pisemnej  poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza,  na  jeden z  wyżej wskazanych  adresów email,  faksem nr +48 59 8420039 lub na adres: 

Sąd Rejonowy w Słupsku Biuro Obsługi Interesanta , ul. Szarych Szeregów 13 , 76-200 Słupsk  z dopiskiem na kopercie „język migowy".

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Sąd zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji uprawnień. 

 

Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi. Prawo powyższe może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa powyżej, podmioty zobowiązane nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN przez osoby przybrane.

 

WNIOSEK

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Język migowy