IX Wydział Cywilny

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

 Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta

59 84 69 206 

59 84 69 207

pokój  nr 113-114, parter

 

Przewodniczący Wydziału SSR Tomasz Zielonka

pokój nr 326 - II  piętro

przyjęcia interesantów: poniedziałek 10.00 -12.00

Zaleca się uprzednie  telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania  w sekretariacie Wydziału

 Od dnia 01.06.2020 roku do odwołania przyjęcia interesantów odbywają się telefonicznie, z możliwością osobistego stawiennictwa w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.


kierownik sekretariatu Ewelina Miechówka

59 84 69 214

59 84 18 991  fax

właściwość rzeczowa - sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 (sprawy egzekucyjne) ustawy z obszaru właściwości SR w Słupsku,

właściwość miejscowa - miasto: Ustka,

gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka

Rejestr zmian dla: IX Wydział Cywilny