III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Kilińskiego 43, 76-200 Słupsk 


Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta

ul. Szarych Szeregów 13

parter - pokój nr  113-114

59 84 69 212

 

Przewodniczący Wydziału SSR Olga Kurowska

przyjęcia interesantów: czwartek - 10.00 - 12.00

ul. Kilińskiego 43, pokój nr 102 - I piętro

Zaleca się uprzednie  telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania  w sekretariacie Wydziału

Od dnia 01.06.2020 roku do odwołania przyjęcia interesantów odbywają się telefonicznie, z możliwością osobistego stawiennictwa w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.


kierownik sekretariatu Anna Bubnowska-Lagut

59 84 15 040

59 84 45 435 fax

59 84 45 430 fax

ul. Kilińskiego 43, pokój nr 102 - I piętro

 

właściwość rzeczowa:

sprawy określone  w art. 12 § 1 pkt 3 usp -  do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,

 

właściwość miejscowa:

miasta: Słupsk, Ustka,

gminy:  Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich