Elektroniczne postępowanie upominawcze (E-Sąd)

Elektroniczne. postępowanie .upominawcze (EPU)  obsługuje XVI  Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie, system dostępny na stronie sądu służy do:

  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,
  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych,
  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
  • weryfikacji treści nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.

Przejdź na stronę e-Sądu

 

 do pobrania

 

elektroniczne postępowanie upominawcze - ulotka Ministerstwa Sprawiedliwości