Informacje prasowe

Rzecznik prasowy powołany w Sądzie Okręgowym w Słupsku

ul. Zamenhofa 7,  pok. 305

tel. 59 846 95 71

rzecznik.prasowy@slupsk.so.gov.pl

Obsługę administracyjno-biurową Rzecznika Prasowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku wykonuje asystent sędziego Ewelina Minginowicz-Suchocka, tel. (59) 846 95 47, w godzinach urzędowania Sądu, która również w czasie nieobecności Rzecznika Prasowego udziela telefonicznie informacji o biegu spraw pod wyżej wymienionym numerem.

 

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku zapytań dotyczących konkretnych spraw toczących się przed Sądem Rejonowym w Słupsku, bądź wystąpienia trudności  w kontakcie z rzecznikiem prasowym SO w Słupsku, upoważnionymi  do kontaktów z mediami jest Prezes Sądu Rejonowego w Słupsku.