Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - Informatory

 

Informator o podmiotach realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie słupskim 2021                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

Informacja o zajęciach edukacyjno - korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Słupsk - 2020

Informator o podmiotach realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie słupskim 2020

                                                                                                                                                                                                                                           

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Informacja o zajęciach edukacyjno - korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Słupsk - 2019

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie woj. pomorskie 2019 r.

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych - 2019 

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 2019

Podmioty systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie/powiecie - woj. pomorskie - 2019

 Informator o podmiotach realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie słupskim 2019

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie woj. pomorskiego 2018

Informator o podmiotach realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie słupskim 2018

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne oraz wykaz placówek pomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie  na terenie miasta Słupska 2018

Rejestr placówek specjalistycznego poradnictwa woj. pomorskie - 2018 r.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia woj. pomorskie - 2018 r.

Podmioty systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie woj. pomorskie 2018 r.

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie woj. pomorskie 2018 r.

Specjalistyczne ośrodki wspracia dla ofiar przemocy w rodzinie woj. pomorskie 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - Informatory