Przyjazny pokój przesłuchań

„Przyjazny pokój przesłuchań” to pomieszczenie przeznaczone i specjalnie przystosowane do prowadzenia przesłuchań w warunkach przyjaznych osobie przesłuchiwanej, zapewniających jej możliwie największy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Ma to kluczowe znaczenie przy zapobieganiu ponownemu doświadczaniu przez osoby pokrzywdzone lub będące świadkiem przestępstwa stresujących przeżyć.

„Przyjazny pokój przesłuchań” składa się z trzech pomieszczeń:

1) Poczekalni, w której przesłuchiwani wraz z opiekunami prawnymi oczekują na przesłuchanie. W trakcie przesłuchania opiekunowie czekają tam na swoich podopiecznych. Pomieszczenie to odseparowane jest od pokoju przesłuchań drzwiami dźwiękoszczelnymi.

2) Pokoju przesłuchań przeznaczonego dla osoby przesłuchiwanej, przesłuchującego oraz biegłego psychologa. Pomieszczenie przystosowane jest i umeblowane dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Wyposażone jest w zabawki oraz kredki, flamastry i kartki. Jedna ze ścian pomalowana jest farbą tablicową, po której można pisać wielokrotnie kredą.

3) Pokoju technicznego przeznaczonego dla stron, pełnomocników, obsługi technicznej - pracownika Sądu oraz innych osób uprawnionych. Pomieszczenie te przedzielone jest z pokojem przesłuchań lustrem weneckim.

Pokój wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu z przesłuchania - dwa mikrofony pojemnościowe, dwie kamery szerokokątne i jedną wolnoobrotową.

„Przyjazny pokój przesłuchań” znajduje się w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy Grodzkiej 6.

Osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną i rezerwację terminów:

Dariusz Boniek       tel. 59 84 69 765,

Michał Wołczyk      tel. 59 84 69 734.

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje pokój przesłuchań prowadzony przez Sąd Rejonowy w Słupsku, jako spełniający standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania, w dniu 19 października 2015 r. otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci nr 92.

 

Rejestr zmian dla: Przyjazny pokój przesłuchań