Internetowy Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny jest narzędziem pozwalającym uprawnionemu lub upoważnionemu podmiotowi na dostęp do informacji o sprawie toczącej się z jego udziałem za pośrednictwem Internetu. Dostęp do Portalu Informacyjnego jest bezpłatny, co pozwala zaoszczędzić czas oraz obniżyć koszty, które należałoby ponieść w przypadku tradycyjnego kontaktu z sądem.
Dostęp do Internetowego Portalu Informacyjnego możliwy jest po utworzeniu konta użytkownika. Rejestracji konta dokonuje się:
W pierwszym etapie – za pomocą formularza rejestracji użytkownika dostępnego na stronie Internetowy Portal Informacyjny lub korzystając ze stanowiska komputerowego dostępnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 – Biuro Obsługi Interesanta.
W drugim etapie – w celu aktywacji konta, wymagane jest osobiste stawiennictwo rejestrującego się w punkcie informacyjnym/biurze obsługi interesanta jednego z sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego w danej apelacji wraz z ważnym dokumentem tożsamości, z którego informacje zostały wprowadzone w pierwszym kroku procesu rejestracji.
Informacji dotyczących funkcjonowania Internetowego Portalu Informacyjnego udziela Biuro Obsługi Interesanta zlokalizowane w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, tel. 59 84 69 206, 59 84 69 207, 59 84 69 212, 59 84 69 222 lub 59 84 69 223.