I Wydział Cywilny

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta

pokój  nr 113-114, parter

59 84 69 206

59 84 69 207

 

Przewodniczący Wydziału SSR Renata Natalia Wójtowicz

pokój nr 322 - II piętro

przyjęcia interesantów: poniedziałek - 10.00 - 12.00

Zaleca się uprzednie  telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania  w sekretariacie Wydziału .

Od dnia 01.06.2020 roku do odwołania przyjęcia interesantów odbywają się telefonicznie, z możliwością osobistego stawiennictwa w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

kierownik sekretariatu Iwona Jaśkiewicz

59 84 69 213

59 84 18 998   fax

właściwość rzeczowa: sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Słupsk oraz sprawy cywilne rozpoznawane w trybie uproszczonym z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Słupsku,

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny