Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Od dnia 01 maja 2008 roku organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP, na której jest  m.in. umieszczona

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Słupsku

 

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie on-line". Korzystanie z niej możliwe jest tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne. Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kwestie dotyczące tego podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

W postępowaniu przed sądami powszechnymi nie można składać pism w formie dokumentu elektronicznego, a więc także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, nie przewidują tego bowiem przepisy żadnej z procedur stosowanej w postępowaniu przed tymi sądami.

 

W aktualnym stanie prawnym w Sądzie Rejonowym w Słupsku ramach elektronicznej skrzynki podawczej załatwiane są sprawy z zakresu:

–         skarg i wniosków w trybie art. 41a-e ustawy z dnia 12 września 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1070 ze zm.),

–         dostępu do informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198).

 

 

Dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Nie są przyjmowane dokumenty elektroniczne na informatycznych nośnikach danych.

  

1. Akceptowalne formaty załączników, to:

  • DOC, RTF,
  • XLS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.

2. wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

 

3. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-01
Publikacja w dniu:
2021-07-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-01
Publikacja w dniu:
2021-07-01
Opis zmiany:
b/d