Aktualności

Artykuły

 • 24.12.2015 - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

 • Przyjazny pokój przesłuchań - CERTYFIKAT

  Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje pokój przesłuchań prowadzony przez Sąd Rejonowy w Słupsku, jako spełniający standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania, w dniu 19 października 2015 r. otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci

 • Portal Orzeczeń i Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Słupsku

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 października 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Słupsku zostaną uruchomione Portal Orzeczeń i Portal Informacyjny.

   

  zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku nr A-0001-23/15 w sprawie uwtorzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Słupsku

   

   

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 15.10.2015 r.

  mediacja

  W związku z przypadającym na 15  października 2015 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji,   w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku  odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

   

    Harmonogram dyżurów w Sądzie Rejonowym w Słupsku:

   

  Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu 13 października 2015r.:

  • 09.00 - 10.30 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
  • 09.00 - 10.30 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji

  Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu 15 października 2015r.:

  • 08.45 - 11.00 – (bydynek przy ul.Szarych Szeregów 13) Polskie Centrum Mediacji,
  • 11.00 - 13.00 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 08.45 - 12.00 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji.

   

 • dni wolne od pracy w 2015 roku

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku dniami wolnymi od pracy

 • 14.08.2015 r. - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku dniami wolnymi od pracy

 • Zmiany organizacyjne od 01-07-2015 roku

 • ustalenie 05 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, że  na podstawie  zarządzenia Nr A-0001-10/15  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 13.04.2015  roku ustalono dzień 05 czerwca 2015  roku  dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 13 czerwca 2015 roku w godzinach 7.30 do 15.30.

  WAŻNE! 13 czerwca 2015 roku  kasy Sądu Rejonowego w Słupsku będą nieczynne!

 • 01-01-2015 - zmiana numerów rachunków bankowych dla depozytów sądowych

  z dniem  01.01.2015 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych dla depozytów sądowych

   

  Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku


  PLN   39 1130 1017 0021 1001 0790 0004
  USD  12 1130 1017 0021 1001 0790 0005
  EUR  93 1130 1017 0021 1001 0790 0002
  CHF  23 1130 1017 0021 1001 0790 0001
  GBP  66 1130 1017 0021 1001 0790 0003

   

  kaucje, poręczenia, depozyty, zabezpieczenia majątkowe

   

  UWAGA !   od dnia  01.01.2015 r. wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowanie w kasie sądu, co oznacza , że po 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez w/w rachunki bankowe, przydzielone dla Sądu Rejonowego w Słupsku przez BGK.