Aktualności

Artykuły

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 20.10.2016 r.

  mediacja

   

  W związku z przypadającym na 20  października 2016 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji,   w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

   

   Dyżury mediatorów  w Sądzie Rejonowym w Słupsku w dniu 20 października 2016 roku:

   

  • 09.00 - 12.00 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 09.00 - 12.00 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

 • 31.10.2016 r. - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-14/16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku ustalono dzień 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 22 października 2016 roku.

   

  WAŻNE! W dniu 22 października 2016 roku kasa Sądu Rejonowego w Słupsku będzie nieczynna!

 • dni wolne od pracy w 2016 roku

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-14/16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku ustalono dni: 02 maja 2016 roku, 27 maja 2016 roku i 31 października 2016 roku dniami wolnymi od pracy.

  WAŻNE! W dniach 14 i 21 maja 2016 roku kasa Sądu Rejonowego w Słupsku będzie nieczynna!

 • zmiana siedziby V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dniem 20.06.2016 roku

 • Informacja o podziale środków przyznanych na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2016r.

 • Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Zdjęcie: „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

   

  W obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się - Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Izba Lekarska.

  W dniach 22-27 lutego 2016 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w trakcie dyżurów w wymienionych wyżej podmiotach.

  Dyżury te odbywały się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w sobotę od 10:00 do 13:00. Szczegółowe dane na temat dyżurujących podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.pokrzywdzeni.gov.pl.

  W województwie pomorskim pomoc świadczy i udziela informacji:

   

  Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS

  ul. Śląska 53, pok. 406, IV piętro

  81-304 Gdynia

   

  tel. 690 489 646 e-mail: biuro@interios.org.pl

 • Ostrzeżenie - fałszywy Komornik!

  Sąd Rejonowy w Słupsku ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to,  po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie funkcjonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski.  Aktualny wykaz komorników sądowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod wskazanym niżej adresem internetowym:

   

  http://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/

   

  Dodatkowo wskazuje się, że komornicy sądowi, na podstawie art. 805 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w formie pisemnej i nie jest dopuszczalne kierowanie takich zawiadomień drogą mailową.

 • zmiana właściwości VI Wydziału Gospodarczego z dniem 01-01-2016 r.

  Uprzejmie informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2185)  z dniem 01 stycznia 2016 roku  następuje zmiana właściwości  VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Słupsku:

   

  -   VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku i Miastku.

   

  -   sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku przekazuje się Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 • ustalenie godzin pracy kasy SR w Słupsku w dniu 31.12.2015 r.

  Informujemy,  że w dniu 31 grudnia 2015  roku kasa Nr 1 Sądu Rejonowego w Słupsku czynna będzie w godzinach 9.00 do 10.00