Aktualności

Artykuły

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Zdjęcie: „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

   

  W obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się - Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Izba Lekarska.

  W dniach 22-27 lutego 2016 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w trakcie dyżurów w wymienionych wyżej podmiotach.

  Dyżury te odbywały się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w sobotę od 10:00 do 13:00. Szczegółowe dane na temat dyżurujących podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.pokrzywdzeni.gov.pl.

  W województwie pomorskim pomoc świadczy i udziela informacji:

   

  Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS

  ul. Śląska 53, pok. 406, IV piętro

  81-304 Gdynia

   

  tel. 690 489 646 e-mail: biuro@interios.org.pl

 • Ostrzeżenie - fałszywy Komornik!

  Sąd Rejonowy w Słupsku ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to,  po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie funkcjonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski.  Aktualny wykaz komorników sądowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod wskazanym niżej adresem internetowym:

   

  http://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/

   

  Dodatkowo wskazuje się, że komornicy sądowi, na podstawie art. 805 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w formie pisemnej i nie jest dopuszczalne kierowanie takich zawiadomień drogą mailową.

 • zmiana właściwości VI Wydziału Gospodarczego z dniem 01-01-2016 r.

  Uprzejmie informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2185)  z dniem 01 stycznia 2016 roku  następuje zmiana właściwości  VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Słupsku:

   

  -   VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku i Miastku.

   

  -   sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku przekazuje się Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 • ustalenie godzin pracy kasy SR w Słupsku w dniu 31.12.2015 r.

  Informujemy,  że w dniu 31 grudnia 2015  roku kasa Nr 1 Sądu Rejonowego w Słupsku czynna będzie w godzinach 9.00 do 10.00

 • 24.12.2015 - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

 • Przyjazny pokój przesłuchań - CERTYFIKAT

  Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje pokój przesłuchań prowadzony przez Sąd Rejonowy w Słupsku, jako spełniający standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania, w dniu 19 października 2015 r. otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci

 • Portal Orzeczeń i Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Słupsku

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 października 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Słupsku zostaną uruchomione Portal Orzeczeń i Portal Informacyjny.

   

  zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku nr A-0001-23/15 w sprawie uwtorzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Słupsku

   

   

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 15.10.2015 r.

  mediacja

  W związku z przypadającym na 15  października 2015 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji,   w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku  odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

   

    Harmonogram dyżurów w Sądzie Rejonowym w Słupsku:

   

  Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu 13 października 2015r.:

  • 09.00 - 10.30 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
  • 09.00 - 10.30 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji

  Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu 15 października 2015r.:

  • 08.45 - 11.00 – (bydynek przy ul.Szarych Szeregów 13) Polskie Centrum Mediacji,
  • 11.00 - 13.00 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 08.45 - 12.00 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji.

   

 • dni wolne od pracy w 2015 roku

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku dniami wolnymi od pracy

 • 14.08.2015 r. - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku dniami wolnymi od pracy