Aktualności

Artykuły

 • Odwołanie Wiceprezesa SR w Słupsku K. Obst

  Pan Krzysztof Obst Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupsku decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 stycznia 2018r. nr DKO-I-565-752/17 został odwołany z dniem 05 stycznia 2018r. z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku.

 • Odwołanie Prezesa i Wiceprezesa SR w Słupsku

  Pani Klaudia Łozyk Prezes Sądu Rejonowego w Słupsku decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2017r. nr DKO-I-565-681/17 została odwołana z dniem 18 grudnia 2017r. z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku.


  Pan Tomasz Zielonka Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupsku decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2017r. nr DKO-I-565-682/17 został odwołany z dniem 18 grudnia 2017r. z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku.

 • ustalenie dnia 05 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Słupsku

  Dzień 5 stycznia 2018 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Słupsku za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, tj. w dniu 6 stycznia 2018 roku (sobota). Sąd Rejonowy w Słupsku nie będzie czynny w dniu 5 stycznia 2018 roku.

   

  treść zarządzenia nr A-0001-44/17 Prezesa i Dyrektora SR w Słupsku z dnia 30 listopada 2017 r.

 • ustalenie dnia 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Słupsku

  Zarządzenie nr A-0001-15/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 8 marca 2017 roku  w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy.

 • zniesienie Sekcji ds. Egzekucji z dniem 31-10-2017 r.

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 543/2017/Adm. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2017 roku nastąpi zniesienie z dniem 31 października 2017 roku Sekcji ds. Egzekucji funkcjonującej w ramach IX Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Słupsku.

   

  Zgodnie z właściwością sprawy egzekucyjne będą nadal rozpoznawane przez IX Wydział Cywilny.

 • zniesienie Sekcji ds. wykroczeniowych z dniem 31-10-2017 r.

  uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 544/2017/Adm. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2017 roku nastąpi zniesienie z dniem 31 października 2017 roku Sekcji ds. wykroczeniowych funkcjonującej w ramach XIV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Słupsku.

   

  Zgodnie z właściwością sprawy wykroczeniowe bądą rozpoznawane przez XIV Wydział Karny.

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 19.10.2017 r.

  W związku z przypadającym na 19 października 2017 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji, w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

   

  Dyżury mediatorów  w Sądzie Rejonowym w Słupsku w dniu 19 października 2017 roku:

   

  • 08.30 - 11.30 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 08.30 - 11.30 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

 • Informacja o podziale środków przyznanych na podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2017 r.

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 20-26 lutego 2017 r.

  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach: od 20 lutego 2017 r. do 26 lutego 2017 r. i w tych dniach osoby zainteresowane będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne.

   

  Szczegółowe dane na temat dyżurujących podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

  http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/

  lub:

  https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/

   

  W Sądzie Rejonowym w Słupsku, w siedzibie Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej,  przy ul. Grodzkiej 6, w pokoju nr 101, dyżury będą pełnić kuratorzy zawodowi rodzinni i dla dorosłych, którzy będą udzielać porad osobom zainteresowanym:

  - w dniu 20.02.2017 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy II Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy IV Zespołu,

  - w dniu 21.02.2017 r. (wtorek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy III Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy I Zespołu,

  - w dniu 22.02.2017 r. (środa) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy II Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy III Zespołu,

  - w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy III Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy I Zespołu,

  - w dniu 24.02.2017 r. (piątek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy I Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy II Zespołu,

  - w dniu 25.02.2017 r. (sobota) od godz. 08.00 do 12.00 – kuratorzy IV Zespołu.

 • obsługa interesnatów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich od 01-02-2017 r.

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 31 stycznia 2017 roku za numerem A-0001-11/17, z dniem 01 lutego 2017 roku kompleksową obsługę interesantów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku powierzono Biuru Obsługi Interesanta przy ul. Szarych Szeregów 13, pok. 113-114, telefon numer 59 84 69 212.