Aktualności

Artykuły

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 19.10.2017 r.

  W związku z przypadającym na 19 października 2017 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji, w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

   

  Dyżury mediatorów  w Sądzie Rejonowym w Słupsku w dniu 19 października 2017 roku:

   

  • 08.30 - 11.30 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 08.30 - 11.30 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

 • Informacja o podziale środków przyznanych na podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2017 r.

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 20-26 lutego 2017 r.

  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach: od 20 lutego 2017 r. do 26 lutego 2017 r. i w tych dniach osoby zainteresowane będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne.

   

  Szczegółowe dane na temat dyżurujących podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

  http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/

  lub:

  https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/

   

  W Sądzie Rejonowym w Słupsku, w siedzibie Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej,  przy ul. Grodzkiej 6, w pokoju nr 101, dyżury będą pełnić kuratorzy zawodowi rodzinni i dla dorosłych, którzy będą udzielać porad osobom zainteresowanym:

  - w dniu 20.02.2017 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy II Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy IV Zespołu,

  - w dniu 21.02.2017 r. (wtorek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy III Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy I Zespołu,

  - w dniu 22.02.2017 r. (środa) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy II Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy III Zespołu,

  - w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy III Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy I Zespołu,

  - w dniu 24.02.2017 r. (piątek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy I Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy II Zespołu,

  - w dniu 25.02.2017 r. (sobota) od godz. 08.00 do 12.00 – kuratorzy IV Zespołu.

 • obsługa interesnatów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich od 01-02-2017 r.

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 31 stycznia 2017 roku za numerem A-0001-11/17, z dniem 01 lutego 2017 roku kompleksową obsługę interesantów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku powierzono Biuru Obsługi Interesanta przy ul. Szarych Szeregów 13, pok. 113-114, telefon numer 59 84 69 212.

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 20.10.2016 r.

  mediacja

   

  W związku z przypadającym na 20  października 2016 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji,   w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

   

   Dyżury mediatorów  w Sądzie Rejonowym w Słupsku w dniu 20 października 2016 roku:

   

  • 09.00 - 12.00 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 09.00 - 12.00 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

 • 31.10.2016 r. - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-14/16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku ustalono dzień 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 22 października 2016 roku.

   

  WAŻNE! W dniu 22 października 2016 roku kasa Sądu Rejonowego w Słupsku będzie nieczynna!

 • dni wolne od pracy w 2016 roku

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-14/16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku ustalono dni: 02 maja 2016 roku, 27 maja 2016 roku i 31 października 2016 roku dniami wolnymi od pracy.

  WAŻNE! W dniach 14 i 21 maja 2016 roku kasa Sądu Rejonowego w Słupsku będzie nieczynna!

 • zmiana siedziby V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dniem 20.06.2016 roku

 • Informacja o podziale środków przyznanych na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2016r.

 • Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości