Aktualności

Artykuły

 • KOMUNIKAT - ograniczenia w obsłudze interesantów

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sadu, Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekcji od dnia 10 marca 2020 roku do odwołania. Wszelkie skargi, wnioski, prośby należy kierować do Sądu drogą pisemną lub mailową. Zostaną one rozpoznane w ciągu 30 dni od daty wpływu.

  Dodatkowo od dnia 12.03.2020 roku do odwołania wstrzymano dyżury mediatorów w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

  Od dnia 10 marca 2020 roku odwołuje się wszelkie zaplanowane wizyty uczniów szkół w Sądzie Rejonowym w Słupsku w ramach edukacji prawnej młodzieży. Bez rozpoznania pozostawia się nierozpatrzone dotychczas wnioski w tym zakresie.

  Ponadto uprasza się interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Sądzie Rejonowym w Słupsku, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne zasięganie informacji drogą telefoniczną lub mailową.

  Prosimy także, aby wszelkie płatności na rzecz Sądu Rejonowego w Słupsku dokonywać przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej.

  Zapewniamy, że Sąd Rejonowy w Słupsku pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby. 

  W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), w ostatnich 14 dniach wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, BOI lub Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” obchodzonego w dniach 21-28 lutego 2020 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez kuratorów zawodowych w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Grodzkiej 6.

  Dyżury odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-14:00 w siedzibie Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej przy ulicy Grodzkiej 6.


  Dalszego wsparcia osobom pokrzywdzonym udzielają podmioty, które świadczą w 2020 roku pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 • uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 30 stycznia 2020 roku

 • 31.12.2019 roku roku Kasa Sądu Rejonowego w Słupsku będzie czynna w godzinach 9.00-10.00

 • 24.12.2019 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Słupsku

 • Praca VII Wydziału Ksiąg Wieczystych w dniu 12.12.2019 roku - bez zakłóceń

  W dniu 12 grudnia 2019 roku VII Wydział Ksiąg Wieczystych funkcjonuje bez zakłóceń.

 • Przerwa w pracy VII Wydziału Ksiąg Wieczystych w dniu 11.12.2019 roku względnie 12.12.2019 roku.

  Wobec rozpoczęcia w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych etapu III wdrożenia projektu „Wirtualizacja  Wydziałów Ksiąg Wieczystych” informujemy o przerwie w pracy VII Wydziału Ksiąg Wieczystych w dniu 11 grudnia 2019 względnie 12 grudnia 2019 roku (brak możliwości obsługi interesantów).

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji

  Informujemy, iż w związku z przypadającym na październik Międzynarodowym Dniem Mediacji tut. Sąd - wzorem lat ubiegłych - pragnie przyłączyć się do tej inicjatywy.

  W dniu 17.10.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Słupsku:

   - od godz. 08.30-11.00, na Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Sz.Szeregów 13, pok. 113

   - oraz od godz. 08.30-10.00 w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich przy ul. Klińskiego 43

  dyżurować będą mediatorzy, którzy udzielać będą porad odnośnie instytucji mediacji, jako pozasądowego sposobu załatwiania konfliktów i sporów.

  Jednocześnie informujemy, iż w każdą środę października w Ośrodku Polskiego Centrum Mediacji przy ul. Sienkiewicza 7 w Słupsku (I p.) w godz. 14.00-15.00 odbywać się będą konsultacje mediatorów dla zainteresowanych mieszkańców Słupska i okolic.

 • Czytelnia akt - zawieszenie działalności do 04.10.2019 r. z uwagi na remont pomieszczeń

   
  Uprzejmie przepraszamy za wszelkie utrudnienia  z tym związane. W sprawach pilnych instnieje możliwość zapoznania się z aktami w sektretariacie danego Wydziału.