XIV Wydział Karny

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

 

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta

59 84 69 222 

59 84 69 223

pokój  nr 113-114, parter

 

Przewodniczący Wydziału SSR Klaudia Łozyk

przyjęcia interesantów: wtorek 10.00 - 12.00

I piętro, pokój nr 215

Zaleca się telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania  w sekretariacie Wydziału

 

kierownik sekretariatu Danuta Szot

 59 84 69 264

59 84 18 993  fax

właściwość rzeczowa - sprawy karne z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, których sygnatura stosowana przez oskarżyciela publicznego jest liczbą nieparzystą, a także sprawy karne z oskarżenia prywatnego  i sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości SR w Słupsku, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu.

 właściwość miejscowa - miasta: Słupsk, Ustka

gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka

WAŻNE!  Informujemy, iż zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 roku  w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2019 r., poz. 114) z dniem 01 lipca 2019 roku  znosi się XIV Wydział Karny w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

Rejestr zmian dla: XIV Wydział Karny