Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

 

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta

59 84 69 222 

59 84 69 223,

pokój nr 113-114, parter

 

Kierownik Sekcji SSR Daniel Żegunia

pokój nr 225 - I piętro

 przyjęcia interesantów: poniedziałek - 11.00 - 13.00

 Zaleca się uprzednie  telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania  w sekretariacie Sekcji

 

kierownik sekretariatu Sekcji Romana Łoniewska

 59 84 69 244   

59 84 18 999  fax

właściwość rzeczowa: wykonywanie wszelkich orzeczeń niezwiązanych ze ściąganiem należności sądowych, zapadłych w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

Rejestr zmian dla: Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych