Sekcja Windykacji Należności Sądowych

 Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta

ul. Szarych Szeregów 13

parter - pokój nr  113-114

59 84 69 222

59 84 69 223 , 

 

Kierownik Sekcji SSR Małgorzata Myczka-Banach

pokój nr 205 - I piętro

przyjęcia interesantów:  środa - 10.00 - 12.00

Zaleca się uprzednie  telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania  w sekretariacie Sekcji

 

kierownik sekretariatu Sekcji Katarzyna Borna

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk

59 84 69 204

59 84 18 990  fax

właściwość rzeczowa - wykonywanie orzeczeń wszystkich wydziałów w zakresie ściągania należności sądowych na rzecz Skarbu Państwa

 

Rejestr zmian dla: Sekcja Windykacji Należności Sądowych