Lista sędziów i asesorów sądowych wraz z podziałem czynności

Lista sędziów i asesorów sądowych Sądu Rejonowego w Słupsku    10-06-2019 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział/Sekcja

 

Podziały czynności

1.

Adamiec  Lucyna

VI Wydział Gospodarczy

podział czynności

2.

Blicharska Anna

IX Wydział Cywilny

podział czynności

3.

Błencki Ryszard

XIV Wydział Karny/II Wydział Karny

podział czynności

4.

Buraczewska Agnieszka

XIV Wydział Karny/II Wydział Karny

podział czynności

5.

Fons Aleksandra

VI Wydział Gospodarczy

podział czynności

6.

Grzempa Agnieszka

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

podział czynności

7.

Hetnarowicz-Sikora Joanna

XIV Wydział Karny/II Wydział Karny

podział czynności

8.

Hop Marzena

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

podział czynności

9.

Ignaczak Marta

I Wydział Cywilny

 

10.

Kaflak-Januszko Hanna

I Wydział Cywilny/deleg. do SO Słupsk

podział czynności

11.

Kołodziej-Michałowicz Joanna

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

podział czynności

12.

Kończyk Joanna

I Wydział Cywilny

podział czynności
13. Koziński Mariusz I Wydział Cywilny/II Wydział Karny podział czynności
14. Krekora Ewa XIV Wydział Karny podział czynności
15. Krotowska Martyna ASR VI Wydział Gospodarczy podział czynności

16.

Krywiel-Markiewicz Grażyna

VI Wydział Gospodarczy

podział czynności

17.

Krzyżanowska Joanna

I Wydział Cywilny / deleg. do SO Słupsk

podział czynności

18.

Kurak-Rachwalska Anna

I Wydział Cywilny

podział czynności

19.

Kurowska Olga

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności

20.

Kwiatkowska Joanna

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności

21.

Lagut Marek

VI Wydział Gospodarczy

podział czynności

22.

Legowicz Kamila

II Wydział Karny

podział czynności

23.

Leszkiewicz Agnieszka

I Wydział Cywilny

podział czynności

24.

Leszkiewicz Dariusz

IX Wydział Cywilny

podział czynności

25.

Łozyk Klaudia

XIV Wydział Karny/II Wydział Karny

podział czynności

26.

Machnik Marcin

XIV Wydział Karny/II Wydział Karny

podział czynności

27.

Michałowicz Andrzej

II Wydział Karny/ deleg. do SO w Słupsku

podział czynności

28.

Myczka-Banach Małgorzata

II Wydział Karny

podział czynności

29.

Niemczyk Katarzyna

I Wydział Cywilny

podział czynności

30.

Nowicka Barbara

I Wydział Cywilny

podział czynności

31.

Obst Krzysztof

II Wydział Karny 

podział czynności

32.

Odelski Hubert

IX Wydział Cywilny

podział czynności

33.

Prucnal Anna

III Wydział Rodzinny i Nieletnich/ del. do SO w Słupsku

podział czynności

34.

Raszkiewicz-Kozińska Katarzyna

IX Wydział Cywilny

podział czynności

35.

Reginia-Jurkiewicz Ewa

IX Wydział Cywilny

podział czynności

36.

Rudnik Zofia

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności

37.

Rybiński Tomasz

I Wydział Cywilny/II Wydział Karny

podział czynności

38.

Rzeczkowska Lidia

IX Wydział Cywilny

podział czynności

39.

Sokołowska Edyta

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności
40. Stachurski Mirosław ASR II Wydział Karny podział czynności
41. Staśkiewicz Lidia

VI Wydział Gospodarczy/I Wydział Cywilny/VII Wydział Ksiąg Wieczystych

podział czynności
42. Szafrański Krzysztof

III Wydział Rodzinny i Niletnich/XIV Wydział Karny/II Wydział Karny

podział czynności

43.

Wójtowicz Renata Natalia

I Wydział Cywilny

podział czynności

44.

Zielonka Tomasz

IX Wydział Cywilny

podział czynności

45.

Żegunia Daniel

II Wydział Karny

podział czynności

 

 

Rejestr zmian dla: Lista sędziów i asesorów sądowych wraz z podziałem czynności