Orzeczenia

Przegląd orzecznictwa

 

1. Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Słupsku

               Internetowy Portal Orzeczeń SO w Słupsku - http://orzeczenia.slupsk.so.gov.pl/

 

2. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

                Internetowy Portal Orzeczeń SA w Gdańsku - http://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/

 

3. Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych - http://orzeczenia.ms.gov.pl/

 

 

4. Orzecznictwo Sądu Najwyższego - http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx

 

5. Orzecznictwo europejskich trybunałów:

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka - http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  - http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/prawo-unii-europejskiej/przeglad-wybranych-orzeczen-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej/