Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

KATARZYNA BROŻEK

Kancelaria Komornicza  nr I w Słupsku

ul. Filmowa 2

76-200 Słupsk

+ 48 59 841 48 39

+ 48 59 841 48 39

http://slupsk-komornik.pl/

godziny pracy Kancelarii 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 10.00 - 15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

DANIEL CZĘŚCIK

Kancelaria Komornicza  nr II w Słupsku

ul. Armii Krajowej 38/7

76-200 Słupsk

+ 48 59 842 11 14

+ 48 59 842 11 14

          slupsk.czescik@komornik.pl

godziny pracy Kancelarii - 8.00 -16.00

przyjęcia interesantów przez Komornika- poniedziałek - 9.00 - 14.00

WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) od dnia 01.07.2019 r. Komornik Sądowy D. Częścik nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

ANNA DĄDERA-STUKAN

Kancelaria Komornicza  nr III w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1/223

76-200 Słupsk

tel./fax + 48 59 841 49 77

godziny pracy Kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 10.00 -14.00

 WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) od dnia 02.07.2019 r. Komornik Sądowy  A. Dądera-Stukan nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

JOLANTA DŁUTOWSKA

Kancelaria Komornicza  nr IV w Słupsku

ul. Zamenhofa 2/1

76-200 Słupsk

tel. + 48 59 841 26 67

tel. + 48 786 234 366

fax + 48 59 842 23 68

email: slupsk1@komornik.pl

godziny pracy Kancelarii 8.00 - 16.00

przyjęcia interesantów przez zastępcę Komornika - środa - 11.00 - 14.00

 WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) Komornik Sądowy  J. Dłutowska nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

DARIUSZ LIDAK

Kancelaria Komornicza  nr V w Słupsku

ul. Kotarbińskiego 10

76-200 Słupsk

+ 48 59 844 45 00

+ 48 59 844 48 00

godziny pracy Kancelarii -  poniedziałek  9.00 - 16.00, wtorek- piątek - 8.00 - 15.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - poniedziałek - 9.00 - 16.00

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

JAN MACIEJEWSKI

30.12.2018 r.  wyznaczono zastępcę Komornika Jana Maciejewskiego w osobie Ireneusza Kowalskiego - Komornika przy SR w Miastku - do czasu objęcia kancelarii przez nowo powołanego komornika, a w przypadku utworzenia przez nowo powołanego komornika własnej kancelarii do czasu przeprowadzenia likwidacji kancelarii zastępowanego komornika 

Kancelaria Komornicza  nr VI w Słupsku

ul. Kilińskiego 31 A

76-200 Słupsk

tel./fax + 48 59 840 30 65

tel./fax + 48 59 840 34 55

godziny pracy Kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 9.00 - 14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

KATARZYNA SKOCZEŃ

Kancelaria Komornicza  nr VII w Słupsku

ul. Sienkiewicza 5a/3

76-200 Słupsk

+ 48 59 841 35 39

+ 48 59 848 15 49

http://komornik.systemydk.pl/

godziny pracy Kancelarii - 8.00 -16.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - poniedziałek - 10.00 - 15.00

 WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) Komornik Sądowy K. Skoczeń nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Słupsku

PAWEŁ STANKIEWICZ

Kancelaria Komornicza  nr VIII w Ustce

ul. Grunwaldzka 43

76-270 Ustka

+ 48 59 815 51 00

+ 48 59 815 51 01

 

godziny pracy Kancelarii - 8.00 - 15.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - piątek - 9.00 - 14.00

WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) Komornik Sądowy P. Stankiewicz nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela  

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

ANDRZEJ ŚNIEGOCKI

Kancelaria Komornicza  nr IX w Słupsku

ul. H. Pobożnego 19 I piętro

76-200 Słupsk

+ 48 728 782 467

tel./fax + 48 59 841 41 81

http://www.komornik.slupsk.pl/

godziny pracy Kancelarii: poniedziałek-czwartek - 7.30 - 15.30,  piątek - 7.30 - 14.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 9.00 - 13.00

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

BŁAŻEJ WASILEWSKI

Kancelaria Komornicza  nr X w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1/242

76-200 Słupsk

tel./fax + 48 59 842 62 28

http://komornik-slupsk.com.pl/

godziny pracy Kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez zastępcę Komornika - wtorek - 9.00 - 13.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

JADWIGA ŻURALSKA

Kancelaria Komornicza  nr XI w Słupsku

ul. Wileńska 35/4

76-200 Słupsk

tel./fax + 48 59 842 45 71

 + 48 59  842 44 16

+ 48 59 848 38 43

godziny pracy Kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 11.00 - 14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

TADEUSZ ŻURALSKI

27.12.2018 r.  wyznaczono zastępcę Komornika Tadeusza Żuralskiego w osobie Jadwigi Żuralskiej - Komornika przy SR w Słupsku - do czasu przeprowadzenia likwidacji kancelarii zastępowanego komornika 

Kancelaria Komornicza  nr XII w Słupsku

ul. Armii Krajowej 37/1

76-200 Słupsk

+ 48 59 841 17 90

+ 48 59 841 17 26

godziny pracy kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez  Komornika - wtorek - 10.00 - 15.00

 

OBECNYM REWIREM KOMORNICZYM JEST OBSZAR SĄDU REJONOWEGO, PRZY KTÓRYM DZIAŁA KOMORNIK.

 Izba Komornicza w Gdańsku

http://www.izba.gdanska.komornik.pl

Al. Niepodległości 703 A

81-853 Sopot

tel./fax  + 48 58 555 22 15

email: izba.gdanska@komornik.pl

 

Krajowa Rada Komornicza

http://www.komornik.pl

ul. Szpitalna 4/10

00-031 Warszawa

tel.         + 48 22 827 71 13

tel./fax  + 48 22 827 29 76

email: krk@komornik.pl

 

Urzędowe formularze:

 - wniosek o wszczęcie egzekucji - druk

- skarga na czynności komornika - druk

Rejestr zmian dla: Komornicy