Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

KATARZYNA BROŻEK

Kancelaria Komornicza nr I w Słupsku

ul. Filmowa 2

76-200 Słupsk

+ 48 59 841 48 39

+ 48 59 841 48 39

http://slupsk-komornik.pl/

godziny pracy Kancelarii 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 10.00 - 14.00

WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie w I półroczu 2020 roku  przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2020.121) Komornik Sądowy K. Brożek nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.

                    

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

DANIEL CZĘŚCIK

Kancelaria Komornicza nr II w Słupsku

ul. Armii Krajowej 38/7

76-200 Słupsk

+ 48 59 842 11 14

506 543 970 (sprawy pilne)

+ 48 59 842 11 14

          slupsk.czescik@komornik.pl

godziny pracy Kancelarii - 8.00 -16.00

od 16.03.2020 r. obsługa interesantów w kancelarii Komornika - poniedziałek 09.00-14.00 - sprawy pilne

przyjęcia interesantów przez Komornika- poniedziałek - 9.00 - 14.00

WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) od dnia 01.07.2019 r. Komornik Sądowy D. Częścik nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

ANNA DĄDERA-STUKAN

Kancelaria Komornicza nr III w Słupsku

ul. Niedziałkowskiego 3/6

76-200 Słupsk

tel./fax + 48 59 841 49 77

godziny pracy Kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 10.00 -14.00

01-06-2020 r. kancelaria jest otwarta dla interesantów  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego.

 WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) od dnia 02.07.2019 r. Komornik Sądowy  A. Dądera-Stukan nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

JOLANTA DŁUTOWSKA

Kancelaria Komornicza nr IV w Słupsku

ul. Zamenhofa 2/1

76-200 Słupsk

tel. + 48 59 841 26 67

tel. + 48 786 234 366

fax + 48 59 842 23 68

email: slupsk1@komornik.pl

godziny pracy Kancelarii 8.00 - 16.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - środa - 11.00 - 14.00


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

DARIUSZ LIDAK

Kancelaria Komornicza nr V w Słupsku

ul. Kotarbińskiego 10

76-200 Słupsk

+ 48 59 844 45 00

+ 48 59 844 48 00

godziny pracy Kancelarii -  poniedziałek  9.00 - 16.00, wtorek- piątek - 8.00 - 15.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - poniedziałek - 9.00 - 16.00

  WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.)  Komornik Sądowy D. Lidak nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

MARCIN MANIA

Kancelaria Komornicza nr XIII w Słupsku

ul. Nad Śluzami 33/10

76-200 Słupsk

+ 48 606 355 315

http://www.slupskikomornik.pl/

godziny pracy Kancelarii -  poniedziałek  7.30 - 17.00, wtorek - czwartek  7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - poniedziałek - 13.00 - 17.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

TOMASZ MUSZALIK

Kancelaria Komornicza nr VI w Słupsku

ul. Kilińskiego 31 A

76-200 Słupsk

tel. + 48 59 840 34 55

godziny pracy Kancelarii - 8.00 - 15.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - środa - 10.00 - 14.00

WAŻNE: Komornik Sądowy Tomasz Muszalik przejął kancelarię po Komorniku Janie Maciejewskim. Adres kancelarii, sygnatury spraw i numer rachunku bankowego pozostają bez zmian. 
Stosownie do art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) Komornik Sądowy Tomasz Muszalik w latach 2019 i 2020 może przyjąć po 2500 spraw z wyboru wierzyciela rocznie.
 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

KATARZYNA SKOCZEŃ

Kancelaria Komornicza nr VII w Słupsku

ul. Sienkiewicza 5a/3

76-200 Słupsk

+ 48 59 841 35 39

+ 48 59 848 15 49

http://komornik.systemydk.pl/

godziny pracy Kancelarii - 8.00 -16.00

w dniach 10-20.08.2020 r. godziny pracy Kancelarii 08.00-15.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - poniedziałek - 10.00 - 15.00

Kancelaria jest otwarta dla interesantów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego.

 WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) Komornik Sądowy K. Skoczeń nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Słupsku

PAWEŁ STANKIEWICZ

Kancelaria Komornicza nr VIII w Ustce

ul. Grunwaldzka 43

76-270 Ustka

+ 48 59 815 51 00

+ 48 59 815 51 01

 

godziny pracy Kancelarii - 8.00 - 15.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - piątek - 9.00 - 14.00

WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) Komornik Sądowy P. Stankiewicz nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela  spoza rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

ANDRZEJ ŚNIEGOCKI

Kancelaria Komornicza nr IX w Słupsku

ul. H. Pobożnego 19 I piętro

76-200 Słupsk

+ 48 728 782 467

tel./fax + 48 59 841 41 81

http://www.komornik.slupsk.pl/

godziny pracy Kancelarii: poniedziałek-czwartek - 7.30 - 15.30,  piątek - 7.30 - 14.00

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 9.00 - 13.00

WZMIANKA: z uwagi na wystąpienie przesłanek  z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) Komornik Sądowy A. Śniegocki nie przyjmuje do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela spoza rewiru.


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

BŁAŻEJ WASILEWSKI

Kancelaria Komornicza nr X w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1/242

76-200 Słupsk

tel./fax + 48 59 842 62 28

http://komornik-slupsk.com.pl/

godziny pracy Kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez zastępcę Komornika - wtorek - 9.00 - 13.00

Przyjmowanie interesantów przez Kancelarię Komornika ograniczono do przypadków, kiedy stawiennictwo jest obowiązkowe.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

JADWIGA ŻURALSKA

Kancelaria Komornicza nr XI w Słupsku

ul. Wileńska 35/4

76-200 Słupsk

tel./fax + 48 59 842 45 71

 + 48 59  842 44 16

+ 48 59 848 38 43

godziny pracy Kancelarii - 7.30 - 15.30

przyjęcia interesantów przez Komornika - wtorek - 11.00 - 14.00

 

OBECNYM REWIREM KOMORNICZYM JEST OBSZAR SĄDU REJONOWEGO, PRZY KTÓRYM DZIAŁA KOMORNIK.

 Izba Komornicza w Gdańsku

http://www.izba.gdanska.komornik.pl

Al. Niepodległości 703 A

81-853 Sopot

tel./fax  + 48 58 555 22 15

email: izba.gdanska@komornik.pl

 

Krajowa Rada Komornicza

http://www.komornik.pl

ul. Szpitalna 4/10

00-031 Warszawa

tel.         + 48 22 827 71 13

tel./fax  + 48 22 827 29 76

email: krk@komornik.pl

Urzędowe formularze:

 - wniosek o wszczęcie egzekucji - druk

- skarga na czynności komornika - druk

Rejestr zmian dla: Komornicy