II Wydział Karny

 ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk


 Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta

pokój nr 113-114,  parter

59 84 69 222 

59 84 69 223


Przewodniczący Wydziału SSR Krzysztof Obst 

 przyjęcia interesantów:  środa  - 10.00 -12.00  

I piętro,  pokój nr 218,

 Zaleca się uprzednie  telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania  w sekretariacie Wydziału

 

kierownik sekretariatu Adriana Łangowska

59 84 69 239    

59 84 18 992  fax


właściwość rzeczowa: sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, których sygnatura stosowana przez oskarżyciela publicznego jest liczbą parzystą, a także sprawy  o wydanie wyroku łącznego i sprawy prowadzone na podstawie wniosku złożonego przez prokuratora w oparciu o art. 324  § 1 kpk z całego obszaru właściwosci SR w Słupsku, z wyłączeniem spraw przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu.

 

właściwość miejscowa:

miasta: Słupsk, Ustka,

gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny